Eszkola

Wzór na siłę niezbędną do wstępnego ściśnięcia podkładki wzór

Wzór na siłę niezbędną do wstępnego ściśnięcia podkładki ma postać:

\(P'=\pi bDq_o\)

gdzie:

\(P'\) - siła niezbędna do wstępnego ściśnięcia podkładki \([N]\),

\(b\) - szerokość podkładu \([m]\),

\(D\) - średnia średnica podkładu \([m]\),

\(q_o\) - jednostkowy nacisk na powierzchnię podkładki zależny od materiału podkładki i jej kształtu \([\cfrac{N}{m^2}]\).


Wzór na siłę niezbędną do wstępnego ściśnięcia podkładki - jak stosować w praktyce?

3×6 =