Eszkola

Wzór na średnią objętość materiału w bębnie wzór

Wzór na średnią objętość materiału w bębnie ma postać:

\(V_{śr}=\cfrac{1}{2}\left(\cfrac{w_1}{\rho_{u1}}+\cfrac{w_2}{\rho_{u2}}\right)\)

gdzie:

\(V_{śr}\) - średnia objętość materiału w bębnie \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(w_1\) - natężenie przepływu masy materiału wilgotnego \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(w_2\) - natężenie przepływu masy materiału wysuszonego \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(\rho_{u1}\) - gęstość usypowa materiału wilgotnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_{u2}\) - gęstość usypowa materiału wysuszonego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na średnią objętość materiału w bębnie - jak stosować w praktyce?

8-2 =