Eszkola

Wzór na najniższą temperaturę nawierzchni wzór

Wzór na najniższą temperaturę nawierzchni ma postać:

\(T_{min}^d=-1,56 + 0,72\cdot T_{min}^a-0,0004\phi^2+6,26 \log(d+25)-z(4,4+0,52\sigma_a^2)^{0,5}\)

gdzie:

\(T_{min}^d\) - najniższa temperatura nawierzchni na głębokości \(d\) \([^oC]\),

\(T_{min}^a\) - najniższa temperatura powietrza \([^oC]\),

\(d\) - głębokość \([mm]\),

\(\phi\) - szerokość geograficzna stacji meteorologicznej \([^o]\),

\(\sigma_a\) - odchylenie standardowe \(T_{min}^a\) \([^oC]\),

\(z\) -  parametr tablicowy standardowego rozkładu normalnego równy 2,055, jeśli poziom ufności wynosi 98% \([-]\).Wzór na najniższą temperaturę nawierzchni - jak stosować w praktyce?

6+3 =