Eszkola

Wzór na temperaturę słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody wzór

Wzór na temperaturę słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody ma postać:

\(t_s=t_p+a_h\cfrac{q_d+q_s}{\alpha_o}\)

gdzie:

\(t_s\) - temperatura słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody \([^oC]\),

\(t_p\) - temperatura powierzchni zewnętrznej \([^oC]\),

\(a_h\) - współczynnik absorpcyjności przegrody \([-]\),

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła, przekazywanego przegrodzie bezpośrednio na skutek promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q_s\) - gęstość strumienia ciepła, przekazywanego przegrodzie na skutek rozproszonego promieniowania cieplnego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\alpha_o\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na temperaturę słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody - jak stosować w praktyce?

4×2 =