Eszkola

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego ma postać:

\(q_d=q\sin \alpha\cdot \cos\beta\pm q\cos \alpha\cdot \cos n\cdot \sin \beta\)

gdzie:

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\alpha\) - wysokość wzniesienia Słońca,

\(\beta\) - kąt pochylenia rozpatrywanej płaszczyzny względem poziomu,

\(n\) - azymut słoneczny powierzchni przegrody,

\(q\) - gęstość strumienia ciepła \([\cfrac{W}{m^2}]\).Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego - jak stosować w praktyce?

7-1 =