Eszkola

Wzór na spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu wzór

Wzór na spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu ma postać:

\(\Delta p=\Delta p^*+Hg\rho-M\rho v^2\)

gdzie:

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\Delta p^*\) - zmierzona różnica ciśnień \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(H\) - całkowita wysokość słupa badanego czynnika w zbiorniku i kapilarze \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\rho\) - gęstośc płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(M\) - współczynnik Hagenbacha \([-]\),

\(v\) - średnia liniowa prędkość przepływu \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu - jak stosować w praktyce?

4×5 =