Eszkola

Wzór na liniową oporność hydrauliczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liniową oporność hydrauliczną  ma postać:

\(K_L=\lambda\cdot\cfrac{L}{D^5}\cdot\cfrac{16}{2g\pi^2}\)

gdzie:

\(K_L\) - liniowa oporność hydrauliczna \([\cfrac{s^2}{m^5}]\),

\(\lambda\) - współczynnik liniowych oporów hydraulicznych \([-]\),

\(L\) - długość przewodu wodociągowego \([m]\),

\(D\) - średnica wewnętrzna przewodu \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).Wzór na liniową oporność hydrauliczną - jak stosować w praktyce?

3×3 =