Eszkola

Wzór na oporność hydrauliczną pochodzącą od wszystkich elementów wyposażenia wzór

Wzór na oporność hydrauliczną pochodzącą od wszystkich elementów wyposażenia ma postać:

\(K_m=\sum \xi \cfrac{16}{2g\pi^2\cdot D^4}\)

gdzie:

\(K_m\) - oporność hydrauliczna pochodząca od wszystkich elementów wyposażenia \([\cfrac{s^2}{m^5}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(D\) - średnica wewnętrzna przewodu \([m]\),

\(\xi\) - współczynnik miejscowych oporów hydraulicznych \([-]\).Wzór na oporność hydrauliczną pochodzącą od wszystkich elementów wyposażenia - jak stosować w praktyce?

8+2 =