Eszkola

Wzór na ciśnienie czynne grawitacyjne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciśnienie czynne grawitacyjne ma postać:

\(\Delta p_{cz\:gr}=h\left(\rho_p-\rho_z\right)g\)

gdzie:

\(\Delta p_{cz\:gr}\) - ciśnienie czynne grawitacyjne \([Pa]\),

\(h\) - różnica wysokości pomiędzy środkiem grzejnika w rozpatrywanym obiegu i środkiem źródła ciepła \([m]\),

\(\rho_p\) - gęstość wody o temperaturze powrotu tp \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_z\) - gęstość wody o temperaturze zasilania tz \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).

Wzór na ciśnienie czynne grawitacyjne - jak stosować w praktyce?

3×3 =