Eszkola

Wzór na powierzchnię otworu nawiewnego

Wzór na powierzchnię otworu nawiewnego ma postać:

\(A_n=5\cdot Q_k\)

gdzie:

\(A_n\) - powierzchnia otworu nawiewnego \([cm^2]\),

\(Q_k\) - moc kotłowni \([kW]\).