Eszkola

Wzór na moc kotłowni wzór

Wzór na moc kotłowni ma postać:

\(\dot Q_k=\dot Q_{co}+\dot Q_w+\dot Q_t+\dot Q_{cwu}\)

gdzie:

\(\dot Q_k\) - moc kotłowni \([kW]\),

\(\dot Q_{co}\) - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele grzewcze \([kW]\),

\(\dot Q_w\) - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele wentylacji lub klimatyzacji \([kW]\),

\(\dot Q_t\) - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele technologiczne \([kW]\),

\(\dot Q_{cwu}\) - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u. \([kW]\).Wzór na moc kotłowni - jak stosować w praktyce?

6-2 =