Eszkola

Wzór na zapotrzebowanie śrub w połączeniach doczołowych

Wzór na zapotrzebowanie śrub w połączeniach doczołowych ma postać:

\(n=\cfrac{P}{S_{Rt}}\)

gdzie:

\(n\) - liczba śrub \([-]\),

\(P\) - wartość obliczeniowa siły rozciągającej złącze \([N]\),

\(S_{Rt}\) - nośność obliczeniowa śruby \([N]\).