Eszkola

Wzór na nośność obliczeniową przekroju elementu ściskanego osiowo wzór

Wzór na nośność obliczeniową przekroju elementu ściskanego osiowo ma postać:

\(N_{Rc}=\psi \cdot A\cdot f_d\)

gdzie:

\(N_{Rc}\) - nośność obliczeniowa przekroju przy ściskaniu \([N]\),

\(\psi\) - współczynnik redukcyjny (ψ=1 jeśli przekrój jest klasy 1÷3, ψ=φp jeśli przekrój jest klasy 4) \([-]\),

\(A\) - pole przekroju poprzecznego elementu \([m^2]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\),

\(\varphi_p\) - współczynnik niestateczności miejscowej \([-]\).Wzór na nośność obliczeniową przekroju elementu ściskanego osiowo - jak stosować w praktyce?

6-4 =