Eszkola

Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy zginaniu jednokierunkowym wzór

Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy zginaniu jednokierunkowym ma postać:

- w odniesieniu do przekroju klasy 1. i 2.

\(M_R=\alpha_p\cdot W\cdot f_d\)

- w odniesieniu do przekroju klasy 3.

\(M_R=W\cdot f_d\)

- w odniesieniu do przekroju klasy 4.

\(M_R=\psi\cdot W_c\cdot f_d\) lecz gdy \(W_c>W_t=W_{min}\), wówczas \(M_R\leq W_t\cdot f_d[1+\psi(\alpha_p-l)]\)

gdzie:

\(M_R\) - nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu jednokierunkowym \([N]\),

\(\alpha_p\) - obliczeniowy współczynnik rezerwy plastycznej przekroju przy zginaniu, w odniesieniu do dwuteowników walcowanych zginanych statyczbue w płaszczyźnie środnika (αp=1,07 - dwuetowniki zwykłe i równoległościenne, αp=1,05 - dwuetowniki szerokostropowe) \([-]\),

\(W\) - wskaźnik wytrzymałości przekroju belki \([m^3]\),

\(W_c\) - wskaźnik wytrzymałości przekroju belki odniesiony do krawędzi ściskanej \([m^3]\),

\(W_t\) - wskaźnik jw. odniesiony do krawędzi rozciąganej \([m^3]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\),

\(\psi\) - współczynnik redukcyjny \([-]\).

Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy zginaniu jednokierunkowym - jak stosować w praktyce?

2×7 =