Eszkola

Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy ścinaniu wzór

Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy ścinaniu ma postać:

\(V_r=A_v\cdot f_{dv}=0,58A_v\cdot f_d\)

gdzie:

\(V_r\) - nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu \([N]\),

\(A_v\) - pole przekroju czynnego przy ścinaniu \([m^2]\),

\(f_{dv}\) - wytrzymałość obliczeniowa stali przy ściskaniu \([Pa]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\).Wzór na nośność obliczeniową przekroju przy ścinaniu - jak stosować w praktyce?

9-3 =