Eszkola

Wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową wzór

Wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową ma postać:

\(M\leq S_{Rt}\cdot \sum\limits_{i}^{i+k-1}\left(m_i\cdot \omega_{ri}\cdot \cfrac{ y_i^2}{y_{max}}\right)\)

gdzie:

\(M\) - stan nośności \([kN\cdot m]\),

\S_{Rt}\) - nośność obliczeniowa śrub \([kN]\),

\(i\) - numer szeregu śrub (i=1 gdy występuje zewnętrzny szereg śrub, lub i=2) \([-]\),

\(k\) - liczba szeregów śrub, przy czym do obliczeń przyjmuje się k≤3 \([-]\),

\(m_i\) - liczba śrub w \(i\)-tym szeregu \([-]\),

\(\omega_{ri}\) - współczynnik rozdziału obciążenia na \(i\)-ty szereg śrub \([-]\),

\(y_i\) - ramię działania sił w śrubach w szeregu \(i\)-tym względem osi pasa ściskanego (jako osi obrotu) \([m]\),

\(y_{max}\) - maksymalne ramię działania sił w śrubach \(i\)-tego szeregu względem osi pasa ściskanego \([m]\).
Wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową - jak stosować w praktyce?

8-4 =

Oprócz - wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową może Ci się przydać