Eszkola

Wzór na nośność doczołowych połączeń prostych rozciąganych ze względu na zerwanie śrub

Wzór na nośność doczołowych połączeń prostych rozciąganych ze względu na zerwanie śrub ma postać:

\(P\leq \cfrac{1}{\beta}n\cdot S_R\)

gdzie:

\(P\) - siła rozciągająca \([N]\),

\(\beta\) - współczynnik efektu dźwigni \([-]\),

\(n\) - liczba śrub w połączeniu \([-]\),

\(S_R\) - nośność obliczeniowa śruby w zależności od obliczanego stanu granicznego \([N]\).