Eszkola

Wzór na nośność kątownika wzór

Wzór na nośność kątownika ma postać:

- przy jednej śrubie:

\(N_{t,Rd}=\cfrac{2,0\left(e_2-0,5d_o\right) t f_u}{\gamma_{M2}}\)

- przy dwóch śrubach:

\(N_{t,Rd}=\cfrac{\beta_2A_{net}f_u}{\gamma_{M2}}\)

- przy trzech i więcej śrubach:

\(N_{t,Rd}=\cfrac{\beta_3 A_{net}f_u}{\gamma_{M2}}\)

gdzie:

\(N_{t,Rd}\) - nośność kątownika \([N]\),

\(A_{net}\) - pole przekroju netto całego kątownika \([m^2]\),

\(\beta_2\),\(\beta_3\) - współczynniki redukcyjne zależne od odległości pomiędzy otworami \([-]\),

\(e_s\) - odległość otworu śruby od krawędzi kątownika (pionowa) \([m]\),

\(d_o\) - średnica otworu dla śruby \([m]\),

\(t\) - grubość półki \([m]\),

\(f_u\) - wytrzymałość na rozciąganie stali (kształtownika) \([Pa]\),

\(\gamma_{M2}\) - współczynnik bezpieczeństwa \([-]\).Wzór na nośność kątownika - jak stosować w praktyce?

5-3 =