Eszkola

Wzór na średnicę otworu w elemencie walcowym wzór

Otwory w elemencie walcowym nie wymagają wzmocnienia, dlatego też wzór na średnicę otworu w elemencie walcowym ma postać:

\(d_o=0,35\cdot D_z\)

gdzie:

\(d_o\) - średnica otworu \([mm]\),

\(D_z\) - średnica zewnętrzna \([mm]\).

Wzór na średnicę otworu w elemencie walcowym - jak stosować w praktyce?

7+5 =