Eszkola

Wzór na sprawność sprężania wzór

Wzór na sprawność sprężania ma postać:

\(\eta=\cfrac{T_{2r}-T_1}{T_1\left[\left(\cfrac{p_2}{p_1}\right)^{\cfrac{\kappa-1}{\kappa}}-1\right]}\)

gdzie:

\(\eta\) - sprawność sprężania \([-]\),

\(T_1\) - temperatura na wlocie \([K]\),

\(T_{2r}\) - rzeczywista temperatura na wylocie \([K]\),

\(p_1\) - ciśnienie na wlocie \([Pa]\),

\(p_2\) - ciśnienie na wylocie \([Pa]\),

\(\kappa\) - współczynnik izentropy \([-]\).Wzór na sprawność sprężania - jak stosować w praktyce?

1×5 =