Eszkola

Wzór na sprawność cyklonu wzór

Wzór na sprawność cyklonu ma postać:

\(E=\cfrac{C_1-C_2}{C_1}\)

gdzie:

\(E\) - sprawność cyklonu \([-]\),

\(C_1\) - stężenie początkowe pyłu w gazie \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(C_2\) - stężenie końcowe pyłu w gazie \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na sprawność cyklonu - jak stosować w praktyce?

4×5 =