Eszkola

Wzór na prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej wzór

Wzór na prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej ma postać:

\(u_o=\cfrac{d^2\rho_Su^2}{18\eta_Fr}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki pod działaniem siły odśrodkowej \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\),

\(u\) - prędkość przepływu gazu przez cyklon \([\cfrac{m}{s}]\),

\(r\) - odległość danej cząstki pyłu od osi cyklonu \([m]\).Wzór na prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej - jak stosować w praktyce?

7×2 =