Eszkola

Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym wzór

Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym ma postać:

\(u_o=\sqrt{\cfrac{4dg\left(\rho_S-\rho_F\right)}{3\rho_F}\cdot\cfrac{Re}{24}}=\cfrac{d^2\left(\rho_S-\rho_F\right)g}{18\eta_F}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(\eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\).
Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym - jak stosować w praktyce?

5×5 =