Eszkola

Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym wzór

Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym ma postać:

\(u_o=\sqrt{\cfrac{4dg\left(\rho_S-\rho_F\right)}{3\cdot 0,44\cdot \rho_F}}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).



Wzór na prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym - jak stosować w praktyce?

5-4 =