Eszkola

Wzór na prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne) wzór

Wzór na prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne) ma postać:

\(u_o=\cfrac{Re\eta_F}{d\rho_F}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki \([\cfrac{m}{s}]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(\eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).
Wzór na prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne) - jak stosować w praktyce?

6×3 =