Eszkola

Wzór na liczbę Reynoldsa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę Reynoldsa ma postać:

\(Re=\cfrac{ud_z\rho}{\eta}\)

gdzie:

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(u\) - prędkość liniowa \([\frac{m}{s}]\),

\(d_z\) - średnica zastępcza \([m]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta\) - lepkość \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\).

Gdy:

\(Re<2100\) - ruch laminarny,

\(Re>2300\) - ruch burzliwy.


Wzór na liczbę Reynoldsa - jak stosować w praktyce?

5×3 =