Eszkola

Wzór na prędkość opadania ruchem laminarnym wzór

Wzór na prędkość opadania ruchem laminarnym ma postać:

\(u_o=\cfrac{d^2g\left(\rho_s-\rho \right)}{18\eta}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząsteczek \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\rho_s\) - gęstość opadającej cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho\) - gęstość ośrodka \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta\) - lepkość gazu \([Pa\cdot s]\).

Aby cząstki opadały ruchem laminarnym musi być spełniony następujący warunek:

\(Re<2\)

gdzie:

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\).Wzór na prędkość opadania ruchem laminarnym - jak stosować w praktyce?

1×4 =