Eszkola

Wzór na czas wypływu z otwartego zbiornika wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na czas wypływu z otwartego zbiornika ma postać:

\(\tau=\cfrac{2S_o}{\varphi S\sqrt{2g}}\left(\sqrt{H_1}-\sqrt{H_2}\right)\)

gdzie:

\(\tau\) - czas wypływu z otwartego zbiornika \([s]\),

\(S_o\) - pole powierzchni całego zbiornika \([m^2]\),

\(S\) - pole powierzchni wylotu \([m^2]\),

\(\varphi\) - współczynnik wypływu \([-]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(H_1\) - wysokość początkowa cieczy w zbiorniku \([m]\),

\(H_2\) - wysokość końcowa cieczy w zbiorniku (po zakończeniu wypływu) \([m]\).Wzór na czas wypływu z otwartego zbiornika - jak stosować w praktyce?

7-3 =