Eszkola

Wzór na współczynnik wypływu

Wzór na współczynnik wypływu ma postać:

\(\varphi=\alpha\kappa\)

gdzie:

\(\varphi\) - współczynnik wypływu,

\(\alpha\) - współczynnik prędkości,

\(\kappa\) - współczynnik kontrakcji strugi cieczy.