Eszkola

Wzór na wielkość wypływu z punktu czerpalnego wzór

Wzór na wielkość wypływu z punktu czerpalnego ma postać:

\(Q_{S1(x\:bar)}=\cfrac{Q_{S1(4\:bar)}}{\sqrt{\cfrac{4\:bar}{x\:bar}}}\)

gdzie:

\(Q_{S1(x\:bar)}\) - wydajność punktu czerpalnego przy ciśnieniu w instalacji wynoszącym x bar \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_{S1(4\:bar)}\) - wydajność punktu czerpalnego przy ciśnieniu w instalacji wynoszącym 4 bar \([\cfrac{dm^3}{s}]\).Wzór na wielkość wypływu z punktu czerpalnego - jak stosować w praktyce?

2×3 =