Eszkola

Wzór na nominalną wielkość separatora wzór

Wzór na nominalną wielkość separatora ma postać:

\(NS=(Q_r+f_x\cdot Q_s)\cdot f_d\)

gdzie:

\(NS\) - nominalna wielkość separatora \([-]\),

\(Q_r\) - maksymalny dopływ ścieków deszczowych do separatora \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(f_x\) - współczynnik związany z utrudnieniami w pracy separatora \([-]\),

\(Q_s\) - maksymalny dopływ ścieków bytowo-gospodarczych do separatora  \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(f_d\) - współczynnik gęstości cieczy ciekłej zawartej w ściekach \([-]\).Wzór na nominalną wielkość separatora - jak stosować w praktyce?

3×1 =