Eszkola

Wzór na maksymalny dopływ ścieków deszczowych

Wzór na maksymalny dopływ ścieków deszczowych ma postać:

\(Q_r=\Psi\cdot i\cdot A\)

gdzie:

\(Q_r\) - maksymalny dopływ ścieków deszczowych \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(\Psi\) - współczynnik spływu \([-]\),

\(i\) - natężenie opadu \([\cfrac{dm^3}{s\cdot ha}]\),

\(A\) - powierzchnia, z której odprowadzany jest opad \([ha]\).