Eszkola

Wzór na maksymalny dopływ ścieków do separatora

Wzór na maksymalny dopływ ścieków do separatora ma postać:

\(Q_s=\cfrac{V\cdot F}{3600\cdot t}\)

gdzie:

\(Q_s\) - maksymalny dopływ ścieków do separatora \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(V\) - średnia dobowa ilości ścieków \([dm^3]\),

\(F\) - współczynnik nierównomierności \([-]\),

\(t\) - średni czas pracy instalacji kanalizacyjnej w ciągu doby \([h]\).