Eszkola

Wzór na maksymalną ilość ścieków wzór

Wzór na maksymalną ilość ścieków ma postać:

\(Q_s=\sum\limits_{i=1}^{i=m}n\cdot q_i\cdot Z_i(n)\)

gdzie:

\(Q_s\) - maksymalna ilość ścieków \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(i\) - numer \(i\)-tego punktu odprowadzania ścieków z instalacji kanalizacyjnej do separatora \([-]\),

\(n\) - liczba punktów odprowadzania ścieków tego samego typu \([-]\),

\(m\) - ilość rodzajów punktów odprowadzanych ścieków występujących w tej samej instalacji \([-]\),

\(q_i\) - maksymalny odpływ ścieków w zależności od rodzaju punktu \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Z_i(n)\) - współczynnik zależny od rodzaju punktu odprowadzania ścieków i ich liczby \([-]\).Wzór na maksymalną ilość ścieków - jak stosować w praktyce?

4×2 =