Eszkola

Wzór na średni dobowy odpływ ścieków wzór

Wzór na średni dobowy odpływ ścieków ma postać:

- w przypadku kuchni w obiektach żywienia zbiorowego

\(V=M\cdot V_M\)

- w przypadku zakładów przetwórstwa mięsnego

\(V=M_P\cdot V_P\)

gdzie:

\(V\) - średnia dobowa ilość ścieków \([dm^3]\),

\(M\) - liczba posiłków wydawanych przez kuchnię w ciągu doby \([-]\),

\(V_M\) - objętość wody używanej do przygotowania jednego posiłku \([dm^3]\),

\(M_P\) - liczba wyrobów mięsnych produkowanych w zakładzie w ciągu doby \([-]\),

\(V_P\) - objętość wody zużywanej do produkcji 1 kg wyrobów mięsnych \([dm^3]\).Wzór na średni dobowy odpływ ścieków - jak stosować w praktyce?

6-3 =