Eszkola

Wzór na siłę styczną wzór

Wzór na siłę styczną hamującą przepływ w wyniku tarcia wewnętrznego płynu ma postać:

\(F_r=2\pi rH\tau_r=2\pi \eta Hr^2\cfrac{d\omega}{dr}\)

gdzie:

\(F_r\) - siła styczna \([N]\),

\(H\) - wysokość warstewki płynu \([m]\),

\(\tau_r\) - naprężenie styczne w odległości \(r\) od osi obrotów \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\eta\) - lepkość dynamiczna płynu newtonowskiego \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(r\) - odległość od osi obrotów \([m]\),

\(\omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\).Wzór na siłę styczną - jak stosować w praktyce?

9-1 =