Eszkola

Wzór na naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną wzór

Wzór na naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną ma postać:

\(\tau(r)= \cfrac{M}{2\pi Lr^2}\)

gdzie:

\(\tau(r)\) - rozkład funkcji naprężenia stycznego w szczelinie ścinania np. zmiany \(\tau\) wraz ze zmianą \(r\) \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(r\) jest odległością pomiędzy osią obrotu i powierzchnią dowolnej cieczy \([m]\),

\(M\) - moment obrotowy \([N\cdot m]\),

\(L\) - długość cylindrycznej części walca wewnętrznego \([m]\).

Wzór na naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną - jak stosować w praktyce?

7×5 =