Eszkola

Wzór na naprężenie styczne w układzie stożek-płytka

Wzór na naprężenie styczne w układzie stożek-płytka ma postać:

\(\tau=\cfrac{3M}{2\pi R^3}\)

gdzie:

\(\tau\)Naprężenie styczne w układzie stożek-płytka \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(M\) - moment skręcający \([N\cdot m]\),

\(R\) - promień wirującego cylindra \([m]\).