Eszkola

Wzór na szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu

Wzór na szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu ma postać:

\(\dot\gamma=\cfrac{4\pi N}{n''}\)

gdzie:

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu \([\cfrac{1}{s}]\),

\(N\) - częstość obrotów \([\cfrac{1}{s}]\),

\(n''\) - nachylenie krzywej zależności momentu skręcającego od częstości obrotów, na wykresie sporządzonym w podwójnie logarytmicznym układzie współrzędnych \([-]\).