Eszkola

Wzór na prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną wzór

Wzór na prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną ma postać:

\(\dot\gamma (r)=\cfrac{1}{r^2}\cdot\cfrac{2R_e^2\cdot 2R_i^2}{R_e^2R_i^2}\cdot \omega\)

gdzie:

\(\dot\gamma (r)\) - rozkład funkcji prędkości ścinania w szczelinie ścinania \(\cfrac{1}{s}]\),

\(r\) - jest odległością pomiędzy osią obrotu i powierzchnią dowolnej cieczy \([m]\),

\(R_e\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\),

\(R_i\) - promień cylindra wewnętrznego \([m]\),

\(\omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\)Wzór na prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną - jak stosować w praktyce?

7-3 =