Eszkola

Wzór na wysokość warstwy wypełnienia wzór

Wzór na wysokość warstwy wypełnienia ma postać:

\(h_e=BG^ad^bh^{\frac{1}{3}}\cfrac{\alpha\eta-L}{\rho_L}\)

gdzie:

\(h_e\) - wysokość warstwy wypłenienia \([m]\),

\(G\) - natężenie przepływu pary \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(d\) - średnica kolumny rektyfikacyjnej \([m]\),

\(\alpha\) - lotność \([-]\),

\(\eta_L\) - dynamiczna lepkość cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\rho_L\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(B\), \(a\), \(b\) - stałe, zależne od rodzaju wypełnienia (np. dla pierścieni Raschiga o wielkości 50 mm B=0,42, a=0, b=1,24).Wzór na wysokość warstwy wypełnienia - jak stosować w praktyce?

1×6 =