Eszkola

Wzór na gęstość bezwzględną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na gęstość bezwzględną ma postać:

\(d = \dfrac{m}{V}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d\) - gęstość \([\dfrac{kg}{m^3}]\)

\(m\) - masa \([kg]\)

\(V\) - objętość \([m^3]\)

Gęstość bezwzględna określa masę danej substancji zawartą w jednostce objętości. W układzie SI jednostką gęstości bezwzględnej jest \([\dfrac{kg}{m^3}]\), jak również wyraża się ją w dowolnie innych jednostkach masy i objętości. Gęstość gazów podaje się w \([\dfrac{g}{m^3}], \: [\dfrac{g}{dm^3}]\), a cieczy i ciał stałych w \([\dfrac{g}{cm^3}], [\dfrac{kg}{dm^3}], [\dfrac{kg}{m^3}]\)

Jednostki:

\(kg\) - kilogram

\(g\) - gram

\(m^3\) - metr sześcienny

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(cm^3\) - centymetr sześcienny

Wzór na gęstość bezwzględną - jak stosować w praktyce?

8-4 =