Eszkola

Wzór na dopuszczalną liniową prędkość pary wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na dopuszczalną liniową prędkość pary ma postać:

\(u_G=C\rho_G^{-f}\)

gdzie:

\(u_G\) - dopuszczalna liniowa prędkość pary \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_G\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(C\) - współczynnik proporcjonalności, zależny od odległości międzypółkowej H \([-]\),

\(f\) - wykładnik potęgi, zależny od odległości międzypółkowej \([-]\);

Dla odległości międzypółkowej H=500 mm, współczynnik C=1,14, natomiast wykładnik potęgi f=0,465.Wzór na dopuszczalną liniową prędkość pary - jak stosować w praktyce?

7×1 =