Eszkola

Wzór na prędkość maksymalną przepływu gazu na wylocie z suszarki wzór

Wzór na prędkość maksymalną przepływu gazu na wylocie z suszarki ma postać:

\(u_{G.max}=\left(\cfrac{g\sin\alpha}{k}\right)^{0,5}\)

przy czym:

\(k=\cfrac{1,5\beta Re}{d\rho_m}\)

gdzie:

\(u_{G.max}\) - prędkość maksymalna przepływu gazy na wylocie z suszarki \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\alpha\) - pochylenie bębna \([\cfrac{m}{m}]\),

\(\beta\) - nachylenie materiału w przegrodzie równe kątowi usypowemu materiału \([\cfrac{m}{m}]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(d\) - średni wymiar cząstek \([m]\),

\(\rho_m\) - gęstość materiału \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na prędkość maksymalną przepływu gazu na wylocie z suszarki - jak stosować w praktyce?

6+5 =