Eszkola

Wzór na zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła wzór

Wzór na zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła ma postać:

\(\delta t_i=t_i-t_i'=\cfrac{t_m\cdot \cfrac{t_i-t_e}{t_m-t_i}\cdot\left(1-\cfrac{\dot q_z\cdot v}{\dot Q+\dot q_z\cdot v}\right)}{1+\cfrac{t_i-t_e}{t_m-t_i}\cdot\left(1-\cfrac{\dot q_z\cdot v}{\dot Q+\dot q_z\cdot v}\right)}\)

gdzie:

\(\delta t_i\) - zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła \([^oC]\),

\(t_i\), \(t_i'\) - temperatura wewnętrzna obliczeniowa i zaniżona \([^oC]\),

\(t_m\) - średnia obliczeniowa temperatura wody \([^oC]\),

\(t_e\) - temperatura zewnętrzna \([^oC]\),

\(\dot Q\) - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepła \([W]\),

\(\dot q_z\) - jednostkowe, eksploatacyjne zyski ciepła \([\cfrac{W}{m^3}]\),

\(v\) - kubatura pomieszczenia \([m^3]\).


 

Wzór na zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła - jak stosować w praktyce?

1×7 =