Eszkola

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku dla całego budynku ma postać:

\(EP_W=1,56\cdot19,10\cdot V_{cw}\cdot \cfrac{b_t}{a_1}\)

gdzie:

\(EP_W\) - jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku dla całego budynku \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(V_{cw}\) - jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej \([\cfrac{dm^3}{(j.o.)doba}]\),

\(a_1\) - udział powierzchni użytkowej na osobę \([m^2]\),

\(b_t\) - bezwymiarowy czas użytkowania w ciągu roku c.w.u. \([\cfrac{dni}{rok}]\).

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody - jak stosować w praktyce?

5+8 =

Oprócz - wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody może Ci się przydać