Eszkola

Wzór na roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody wzór

Wzór na roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody ma postać:

\(B_{cw}=\cfrac{\dot m_j\cdot N\cdot c_w\cdot \rho\cdot \left(t_{cw}-t_{zw}\right)\cdot 365}{W_u\cdot eta_{cw}}\)

gdzie:

\(B_{cw}\) - roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody \([\cfrac{dm^3}{rok}]\),

\(\dot m_j\) - zużycie ciepłej wody na osobę i dobę \([-]\),

\(N\) - liczba osób korzystających z instalacji c.w. \([-]\),

\(W_u\) - użytkowa wartość opałowa oleju \([\cfrac{kJ}{dm^3}]\),

\(c_w\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_{cw}\) - temperatura ciepłej wody \([^oC]\),

\(t_{zw}\) - temperatura zimnej wody \([^oC]\),

\(\rho\) - gęstość wody \([\cfrac{kg}{dm^3}]\),

\(\eta_{cw}\) - średnioroczna sprawność układu przygotowania ciepłej wody (ηcw=0,75)\([-]\).Wzór na roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody - jak stosować w praktyce?

6+1 =