Eszkola

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody wzór

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody ma postać:

\(Q_{p,W}=w_W\cdot Q_{k,W}+w_{el}\cdot E_{el\:pom, W}\)

gdzie:

\(Q_{p,W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{k,W}\) - roczne zpaotrzebowanie na energię końcową przez system do przygotowywania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(w_W\)współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy ciepła do przygotowania c. w. u.) \([-]\),

\(w_{el}\) -  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy energii elektrycznej) \([-]\),

\(E_{el\:pom, W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą i do napędu urządzeń pomocniczych systemu przygotowania c.w.u.i \([\cfrac{kWh}{rok}]\).


Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody - jak stosować w praktyce?

6-2 =

Oprócz - wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody może Ci się przydać