Eszkola

Wzór na temperaturę zredukowaną dla helu i wodoru

Wzór na temperaturę zredukowaną dla helu i wodoru ma postać:

\(T_r=\cfrac{T}{T_{kr}+8}\)

gdzie:

\(T_r\) - temperatura zredukowana dla helu lub wodoru \([-]\),

\(T\) - temperatura \([K]\),

\(T_{kr}\) - temperatura krytyczna \([K]\).