Eszkola

Wzór na temperaturę wewnętrzną powierzchni przegrody bez mostków termicznych wzór

Wzór na temperaturę wewnętrzną powierzchni przegrody bez mostków termicznych ma postać:

\(\vartheta_i=t_i-U_o\left(t_i-t_e\right)\cdot R_{si}\)

gdzie:

\(\vartheta_i\) - temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków termicznych \([^oC]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powierzchni wewnętrznej \([^oC]\),

\(t_e\) - obliczeniowa temperatura powierzchni zewnętrznej \([^oC]\),

\(U_o\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(R_{si}\) - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\).Wzór na temperaturę wewnętrzną powierzchni przegrody bez mostków termicznych - jak stosować w praktyce?

4+9 =